Børnenes Hald


Foreningen De Fem Halder arbejder med en idé fremsat af Poul Nielsen, Niels Bugges Kro, om placering af en legeplads på plateauet overfor Niels Bugges Hald, hvor der tidligere og igennem mange år har ligget en pavillon. 

Den overordnede idé med ”Børnenes Hald” er at bygge en historisk legeplads i tilknytning til ”De fem Halder” og i nært samspil med disse.

”De fem Halder” ved Viborg er et af de mest opsigtsvækkende historiske steder i Danmark. I over 800 år har der ligget et herresæde ved Hald Sø. I alt fem generationer af borge og herregårde, som fortæller Danmarks historie fra middelalderen til i dag. De er monumenter over en række tidsaldre og omdrejningspunkter for historien, der ligger inden for gåafstand fra hinanden og midt i noget af Danmarks smukkeste natur.

Legepladsen er tænkt placeret på et plateau mellem Hald Hovedgård og den syd for liggende Niels Bugges Kro. Plateauet ligger i nær tilknytning til ”De fem Halder”, idet der er udsigt over Det 2. Hald og videre over Hald sø til Det 3. Hald og parken ved det nuværende 5. Hald.

Tidlig skitse til legepladsen Børnenes Hald


”Børnenes Hald” er ikke tænkt som en samling historisk nøjagtige kopier af De fem Halder, mere som en samling legeredskaber og ”bygninger”, der indholdsmæssigt og tematisk knytter sig til de enkelte tidsperioder på Hald.

Udover at bidrage til at formidle historien i området, skal legepladsen også give plads til børn i bevægelse og til at lade fantasien udfolde sig.

Pladsen er tænkt som en integreret del af den større totaloplevelse af området ved De fem Halder.
En kommende rammeplan for området vil give mulighed for en række planlagte udviklingsprojekter omhandlende blandt andet arkæologiske undersøgelser, synliggørelse af voldstederne, rekonstruktioner, formidling og events.

Anslået modtager området 150.000 – 200.000 besøgende om året. Dette tal forventes at stige i takt med at udviklingsprojekterne gennemføres.

Brugerne af legepladsen forventes at blive børnefamilier på besøg i området og udøvere af rollespil. Naturskolen ved Hald, som er beliggende 300 meter fra legepladsen, har desuden til hensigt at benytte pladsen til formidling af De fem Halders historie. Naturskolen har årligt et stort antal besøgende skoleelever, både fra Viborg kommune og fra fjernere destinationer.